contact vestigingen inloggen

Aansprakelijkheidsverzekering

Schade kan op veel manieren ontstaan. Bijvoorbeeld doordat u per ongeluk spullen van een ander beschadigt. Of als iemand gewond raakt door uw schuld. Vaak bent u dan aansprakelijk en schrik niet: een schadeclaim kan hoog oplopen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dekt de financiŽle gevolgen hiervan.

Kenmerken

Een AVP is niet verplicht in ons land, maar wel zeer aan te raden. Als u iets doet waardoor schade ontstaat, kunt u namelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Dat betekent dat u opdraait voor de materiŽle schade (aan spullen), maar ook voor letselschade (aan de gezondheid van mensen). Zeker die letselschade kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als u verzekerd bent.

Voor wie en waarom?

Bij een AVP is het goed om te kijken wie er onder de dekking moeten vallen: bijvoorbeeld alleenstaande of het complete gezin. De namen zeggen het al: als u alleenstaand bent, kunt u volstaan met een (goedkopere) dekking. Als u een gezinsdekking hebt afgesloten, dan zijn uw echtgenoot of geregistreerd partner en uw minderjarige kinderen meeverzekerd. Dat is ook zo als minderjarige kinderen niet (meer) thuis wonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden meestal onder de AVP gezien als onderdeel van het gezin. En zowel bij de alleenstaanden- als bij de gezinspolis zijn logťs, personeel en huisdieren meeverzekerd. Bij sommige maatschappijen moet u specifiek aangeven wie er verzekerd moeten worden er zijn ook maatschappijen waarbij dit automatisch is geregeld. Wie is er bij u op de polis verzekerd? Op de polis of in de voorwaarden staat een omschrijving van de verzekerde personen.

Let op!

  • De AVP biedt geen dekking voor het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt. Daarvoor moet u (wel wettelijk verplichte) Wam-verzekering afsluiten.
  • Schade die u met opzet veroorzaakt, wordt nooit vergoed.
  • Het wel of niet hebben van dieren (en het aantal daarvan) en/of (vakantie)huizen beÔnvloedt de hoogte van de premie.
  • Bij een gezinsdekking is de grootte van het gezin niet van invloed op de premie.
  • Bij sommige verzekeraars kunt u kiezen voor een (vrijwillig) eigen risico, zodat u minder premie betaalt.

Bekijk de verzekeringskaarten voor productspecifieke informatie en laat u door ons adviseren!

Direct geregeld!

24/7 bereikbaar

© Thoma Groep 2019