contact vestigingen inloggen

VIER-inspectie

Nu is er door iKeur (samenwerkingsverband van onafhankelijk inspectie bedrijven) en het Verbond van Verzekeraars (belangenvereniging van 95% van alle verzekeringspartijen) een uniek product ontwikkeld die de risico's bij bovengenoemde vier punten maximaal mogelijk afdekken. Deze inspectie vorm is gebaseerd op de NEN3140 plus de NEN1010. De meeste verzekeraars accepteren deze manier van inspecteren.

VIER staat voor Verzekerings Inspectie Elektrotechnische Risico's

De vier kenmerken van de VIER inspectie zijn namelijk:

  1. Zij reduceert elektrotechnische risico's in relatie tot brandgevaar, aanrakingsgevaar en bedrijf continuïteit.
  2. Zij borgt de methodiek, de vakbekwaamheid, het rapportageformat en de follow-up van de elektrische inspectie.
  3. Zij voorziet in de communicatie tussen de verzekerde, diens installateur en de verzekeraar.
  4. Zij is ontwikkeld en wordt beheerd door iKeur, met medewerking van het Verbond van Verzekeraars.

Kortom een uitstekende methode om onderhoudskosten en de risico's voor zowel de verzekerde als voor de verzekeraar tot een minimum te beperken.

Enkele aanbeiders

Graag laten wij u kennis maken met een 2-tal bedrijven die deze manier van inspecteren aanbieden:

Achtergrondinformatie

De VIER-inspectie is een momentopname, waarbij voor de geïnspecteerde gebouwen en elektrische installaties een onderbouwd oordeel wordt gegeven over de staat van de aanwezig elektrische installaties en wijze waarop hiermee wordt omgegaan. Thermografisch onderzoek is standaard onderdeel van de VIER inspectie. Het schriftelijke eindrapport is een beoordeling van de installatie waarbij er een opsomming van de afwijkingen wordt gegeven in combinatie met de bedrijfsvoering (onderhoud en gebruik van..). Gekoppeld aan het eindrapport wordt er een herstelverklaring bijgevoegd die naar de verzekeraar kan worden opgestuurd om aan te geven dat de (ernstige) afwijkingen zijn hersteld door een gekwalificeerde installateur. Hiermee wordt er voldaan aan de gestelde eisen van de verzekeraar.

 

De VIER inspectie is geen volledige NEN-3140 inspectie en hiermee wordt er niet voldaan aan eventuele ARBO verplichtingen. De VIER inspectie kan wel als basis hiervoor gebruikt worden. Een aantal aanvullende organisatorische zaken zullen dan ook nog geregeld dienen te worden. Door de tijdsbeperking van de VIER inspectie t.o.v. de NEN3140 inspectie zijn de kosten ook evenredig lager.

Direct geregeld!

24/7 bereikbaar

© Thoma Groep 2018