contact vestigingen inloggen

Zonnepanelen? Voorkom (brand)gevaar

Het opwekken van energie via zonnepanelen is zowel duurzaam als kostentechnisch interessant. Maar er zitten ook gevaren aan zonnepanelen. De afgelopen zomer hebben er een aantal brandincidenten met zonnepanelen plaatsgevonden. De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche, UNETO-VNI, gaat in samenwerking met TNO op korte termijn onderzoek doen naar deze brandincidenten. Stanley Dijkhuis van Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs leidt ons langs de risico’s, de ontwikkelingen en geeft hierbij een aantal aandachtspunten.

Welke risico’s zijn er bij zonnepanelen?

Bij het werken met zonnepanelen hebben we feitelijk met een viertal risico’s te maken: brandrisico, instortingsrisico, diefstalrisico en stormrisico. Diefstal- en stormrisico’s zijn redelijk vanzelfsprekende risico’s. Goede bevestiging van de zonnepanelen is voor beide risico’s een belangrijk aandachtspunt. Een te lichte dakconstructie is ook één van de gevaren die om de hoek komt kijken. Stanley Dijkhuis vult aan: “Wanneer panelen op een bestaand gebouw worden geplaatst, dan zal de constructie hier lang niet altijd op berekend zijn. Ons advies is om altijd een constructieberekening te laten vervaardigen inclusief de bijzondere belastingen zoals wind, sneeuwdruk en wateraccumulatie. Een eenvoudige actie, die veel ellende kan voorkomen”. Stanley Dijkhuis benadrukt: “Het brandrisico is momenteel het meest actueel. Brand kan door verschillende onderdelen veroorzaakt worden, waarbij de omvormer een belangrijk aandachtspunt is. Plaats deze op een brandwerende plek, waar geen brandgevaarlijke goederen liggen en waar een rookmelder zit. Naast de omvormer, zijn de eventuele accu’s en bekabeling aandachtspunten.”

Hoe zit het met mijn verzekeringen?

Wij adviseren om de plannen voor het plaatsen van zonnepanelen altijd vooraf te overleggen met uw verzekeringsadviseur. “Uw adviseur kan met de verzekeraar overleggen welke eisen er gesteld worden en welke alternatieven er zijn. Verzekeraars kijken bijvoorbeeld naar het soort dakbedekking in combinatie met de aanwezige dakisolatie. Er zijn veel soorten dakisolatie die uiterst brandbaar zijn.” geeft Stanley Dijkhuis aan.

Verplichte keuring?

Diverse verzekeraars willen graag een formele opleveringskeuring inclusief thermografie op onder andere de connectoren. UNETO-VNI pleit ook voor een opleveringskeuring. Zonnepanelen zouden eigenlijk na installatie eens in de 3 jaar aan een onafhankelijke inspectie moeten worden onderworpen. Voor periodieke beoordeling van woningen bestaat de zogenaamde NEN 8025-norm, een soortgelijke norm zou er ook voor gebouwen moeten komen. Een APK, zoals voor auto’s, zou geen slecht idee zijn, omdat de technologie nog tamelijk nieuw is en nog niet is ontdaan van kinderziektes. De verwachting is dat het de eerste jaren meestal goed zal gaan, maar dat daarna de risico’s flink kunnen oplopen.

Direct geregeld!

24/7 bereikbaar

© Thoma Groep 2024