contact vestigingen inloggen

Privacy

Hieronder kunt u de volgende onderdelen bekijken

Verwerkersovereenkomst

Moeten werkgevers met hun adviseurs en verzekeraars een verwerkersovereenkomst sluiten?
Nee, dat hoeft niet, onder andere omdat er geen sprake is van een uitbestedingsrelatie. Een uitgebreidere toelichting tref je hieronder aan van onze brancheorganisatie Adfiz.

Adfiz
Regelmatig ontvangen wij vragen van leden of je op grond van de Privacyregelgeving verplicht wordt om met zakelijke klanten een verwerkersovereenkomst te sluiten. Werkgevers blijken hierom te vragen met een beroep op de nieuwe privacyregels. Het sluiten van een verwerkersovereenkomst is doorgaans niet nodig zo blijkt uit recente documentatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid licht dit toe in haar Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming (hoofdstuk 3.5). Het ministerie stelt daar dat je als dienstverlener Ďverwerkingsverantwoordelijkeí bent voor de verwerking wanneer het verwerken van gegevens niet de primaire opdracht is, maar een uitvloeisel van een andere vorm van dienstverlening. Kortom, zo stel het ministerie: Ďhet enkele feit dat je een opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke krijgt is onvoldoende om als verwerker aangemerkt te worden. Dit is wťl het geval als de opdracht zich primair richt op het verwerken van persoonsgegevens.í Als voorbeeld van dit laatste noemt het ministerie een administratiekantoor dat namens een bedrijf de salarisadministratie voert, wat immers neerkomt op het verwerken van de persoonsgegevens van de medewerkers.

Privacyverklaring

Om u goed van dienst te kunnen zijn verwerken wij persoonsgegevens van u. Wij nemen uw privacy zeer serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens daarom uiterst zorgvuldig. In deze verklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden gebruikt en met wie wij deze gegevens delen.

Toestemming

Volgens de wet mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt als daar een juridische basis voor is, een wettelijke grondslag. Dit mag alleen wanneer u toestemming heeft verleend. Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Thoma Groep (Thoma Exploitatie BV en gelieerde ondernemingen).

Waarom wij gegevens nodig hebben

Thoma Groep verwerkt uw persoonsgegevens om te kunnen optreden als uw adviseur en bemiddelaar met ťťn of meerdere verzekeraars voor uw financiŽle producten zoals bankrekeningen, hypotheken of verzekeringen.

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens als:

 • u onze website bezoekt en daar gegevens achterlaat
 • u met ons contact opneemt en daarbij gegevens verstrekt
 • u bij ons een offerte aanvraagt voor een financieel product, een abonnement of andere producten of dienstverlening
 • wij met u een overeenkomst aangaan, bijvoorbeeld om u te adviseren of om voor u te bemiddelen bij de totstandkoming van een overeenkomst
 • wij voor u een overeenkomst uitvoeren of een financieel product beheren
 • we moeten voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, zoals het verifiŽren van uw identiteit

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor het adviseren en bemiddelen verwerken wij (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
 • geboortedatum, geslacht en burgerlijke staat
 • paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs
 • uw huidige financiŽle producten, zoals bankrekeningen en verzekeringen
 • strafrechtelijk verleden
 • overige gegevens die u actief verstrekt bij het aanvragen van een verzekering, het melden van een schade of anderszins aan ons verstrektAanvullend kunnen voor het adviseren en bemiddelen van de onderstaande productgroepen aanvullende gegevens verwerkt worden.

Zorg en inkomensverzekeringen

 • dienstverband, inkomen, beroep en werkgever
 • gezondheid

Consumptief- en hypothecair krediet

 • dienstverband, inkomen, beroep en werkgever
 • gezondheid
 • financiŽle situatie, vermogen of schulden

Pensioenen

 • dienstverband, inkomen, beroep en werkgever
 • gezondheid
 • financiŽle situatie, vermogen of schulden

Sparen en vermogen

 • financiŽle situatie, vermogen of schulden

Hoe lang wij gegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang wij deze nodig hebben, maar in ieder geval zo lang u klant bij ons bent. Als onze relatie eindigt dan hanteren wij de volgende bewaartermijn:

onze bewaartermijn voor advies- en offertedossiers is:

 • 7 jaar

onze bewaartermijn voor polisdossiers is:

 • 30 jaar na het beŽindigen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
 • 7 jaar na het beŽindigen van alle overige schadeverzekeringen

onze bewaartermijn voor schadedossiers is:

 • 10 jaar na het beŽindigen van een letselschadedossier
 • 5 jaar na het beŽindigen van alle overige schadedossiers

Verstrekken van gegevens aan derden

Thoma Groep deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de financiŽle- en/of verzekeringsovereenkomst, het afhandelen van een schade en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. U moet hierbij denken aan:

 • financiŽle instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product heeft dat wij voor u beheren
 • stichting EPS voor het verwerken van royementsverklaringen of het verhalen van schaden
 • stichting CIS voor het signaleren van eventuele fraude
 • schadeherstelbedrijven
 • overheid en toezichthouders (zoals AFM en DNB), indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke taken
 • onze accountant en auditorganisaties voor het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controles
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geÔnformeerd moeten worden
 • leveranciers van onze softwareapplicaties die ďin de cloudĒ staan, zoals uw persoonlijke omgeving, onze e-mailaccounts en diverse advies- en analysesoftware voor het opslaan en beheren van de applicaties
 • leveranciers van onze softwareapplicaties die op onze eigen servers staan, zoals onze polisadministratie en boekhouding voor het onderhouden van deze software en serversDeze derden gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor doelen die wij met hen hebben afgesproken. Deze afspraken leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om†uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@thomagroep.nl of per post naar Thoma Groep, t.a.v. Privacy Officer, Postbus 16, 7240 AA Lochem. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Thoma Groep zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Thoma Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar meldpuntdatalekken@thomagroep.nl of bellen naar 0573 251 251.

Heeft u vragen?

Heeft u na het lezen van dit document nog vragen, neemt u dan contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar privacy@thomagroep.nl of bellen naar 0573 251 251.

Heeft u klachten?

Hoewel wij u altijd zo goed mogelijk van dienst proberen te zijn, is het mogelijk dat u niet tevreden bent. In dat geval kunt u telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de directie. U ontvangt dan snel een reactie.

U kunt zich bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.


Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met paginaís van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken enkel†functionele en analytische†cookies.†U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beÔnvloeden.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ďAnalyticsĒ-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.


Disclaimer

Algemeen

Thoma Exploitatie BV en gelieerde ondernemingen†(Kamer van Koophandel 08033677), hierna te noemen Thoma Groep, verleent u hierbij toegang tot†haar websites†en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.†Thoma Groep†behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Thoma Groep†spant zich in om de inhoud van haar websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op onze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Thoma Groep. KopiŽren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Thoma Groep, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Direct geregeld!

24/7 bereikbaar

© Thoma Groep 2019