contact vestigingen inloggen

Privacy

Hieronder kunt u de volgende onderdelen bekijken

Verwerkersovereenkomst

Moeten werkgevers met hun adviseurs en verzekeraars een verwerkersovereenkomst sluiten?
Nee, dat hoeft niet, onder andere omdat er geen sprake is van een uitbestedingsrelatie. Een uitgebreidere toelichting tref je hieronder aan van onze brancheorganisatie Adfiz.

Adfiz
Regelmatig ontvangen wij vragen van leden of je op grond van de Privacyregelgeving verplicht wordt om met zakelijke klanten een verwerkersovereenkomst te sluiten. Werkgevers blijken hierom te vragen met een beroep op de nieuwe privacyregels. Het sluiten van een verwerkersovereenkomst is doorgaans niet nodig zo blijkt uit recente documentatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid licht dit toe in haar Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming (hoofdstuk 3.5). Het ministerie stelt daar dat je als dienstverlener ‘verwerkingsverantwoordelijke’ bent voor de verwerking wanneer het verwerken van gegevens niet de primaire opdracht is, maar een uitvloeisel van een andere vorm van dienstverlening. Kortom, zo stel het ministerie: ‘het enkele feit dat je een opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke krijgt is onvoldoende om als verwerker aangemerkt te worden. Dit is wél het geval als de opdracht zich primair richt op het verwerken van persoonsgegevens.’ Als voorbeeld van dit laatste noemt het ministerie een administratiekantoor dat namens een bedrijf de salarisadministratie voert, wat immers neerkomt op het verwerken van de persoonsgegevens van de medewerkers.

Privacyverklaring

Om u goed van dienst te kunnen zijn verwerken wij persoonsgegevens van u. Wij nemen uw privacy zeer serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens daarom uiterst zorgvuldig. In deze verklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden gebruikt en met wie wij deze gegevens delen. De privacyverklaring kunt u op deze pagina downloaden.

Disclaimer

Algemeen

Thoma Exploitatie BV en gelieerde ondernemingen (Kamer van Koophandel 08033677), hierna te noemen Thoma Groep, verleent u hierbij toegang tot haar websites en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. Thoma Groep behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Thoma Groep spant zich in om de inhoud van haar websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

In het bijzonder zijn alle prijzen op onze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Thoma Groep. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Thoma Groep, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Cookies

© Thoma Groep 2024