contact vestigingen inloggen

Klachtenbehandeling

Hoewel wij u altijd zo goed mogelijk van dienst proberen te zijn, is het mogelijk dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening.

In dat geval kunt u telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de directie. U ontvangt dan snel, maar in ieder geval binnen 14 dagen, een reactie.


Daarnaast zijn wij aangesloten bij het onafhankelijk klachtencollege Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) waar consumenten hun klacht kunnen voorleggen. Deze wordt dan door het Klachteninstituut onderzocht. Aan het indienen van een klacht zijn voor een consument geen kosten verbonden. Het adres van het instituut is: Kifid (Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 070 333 89 99, website www.kifid.nl, e-mail consumenten@kifid.nl). Bij klachten en/of geschillen kunnen deze ook worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Direct geregeld!

24/7 bereikbaar

© Thoma Groep 2024