contact vestigingen inloggen

Wat vragen wij van u?

Documenten

Uw (verzekerings)documenten, zoals brieven, polissen, groene kaarten en facturen ontvangt u van ons via Postex. Dit kan zowel digitaal als per fysieke post. Met Postex kunt u veilig uw documenten inzien en downloaden, gemakkelijk facturen betalen via iDEAL, zelf kiezen of u de documenten per post óf per e-mail wilt ontvangen en de per e-mail verstuurde documenten nog 1 jaar lang inzien en downloaden. Wij gaan ervan uit dat u deze documenten leest.

Wanneer wij geen e-mailadres van u hebben, dan ontvangt u de post fysiek. Bij het poststuk zit altijd een adresdrager met een unieke (tijdelijke) code waarmee u uw poststuk ook digitaal in kunt zien.

Persoonlijk adviesportaal

U kunt uw verzekeringen en documenten inzien en deels beheren via uw persoonlijk adviesportaal. Via onze website kunt u inloggen. Wij verwachten dus dat u deze mogelijkheid gebruikt. Een wachtwoord en gebruikersnaam kunt u via onze website aanvragen.

Als u van ons een e-mail ontvangt met de mededeling dat er een bericht klaar staat in uw persoonlijk adviesportaal, dan gaan wij ervan uit dat u dit leest.

Nieuwsbrief

Vanuit het persoonlijk adviesportaal ontvangt u een nieuwsbrief. Wij verwachten van u dat u deze nieuwsbrief leest! Heeft u zich afgemeld voor de nieuwsbrief dan verwachten wij dat u met regelmaat in uw persoonlijk adviesportaal inlogt om daar de artikelen te lezen. Als u de artikelen niet leest, kan het zijn dat u essentiële informatie mist. Voor u kan dit vervelend zijn en voor ons betekent dit dat we onze (advies)rol niet goed kunnen vervullen. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij u. Onderdeel van onze dienstverlening aan u zijn deze nieuwsartikelen. Als u deze niet leest en als u ons daarover geen vragen stelt als dit nodig is, kunnen wij uiteraard niet aansprakelijk zijn als u hierdoor schade lijdt.

Uw persoonlijk adviesportaal na opzegging

Wanneer u besluit een andere adviseur te kiezen, dan vervalt ook het recht om uw persoonlijk adviesportaal te gebruiken. Dit betekent dat u binnen 3 maanden na uw definitieve opzegging de documenten die u wilt bewaren uit het portaal moet halen en deze zelf ergens (op een duurzame drager) moet opslaan.

Informatie over verzekeringen die niet via ons lopen

Als u verzekeringen niet via ons kantoor heeft lopen, is het voor ons belangrijk te weten om welke verzekeringen het gaat. Wij willen graag een compleet overzicht hebben van de risico’s die u verzekerd heeft, zodat we kunnen voorkomen dat er onbedoeld zaken niet verzekerd of dubbel verzekerd zijn. Ook kunnen wij u dan op tijd informeren over voor u belangrijke wijzigingen in rechtspraak en wetgeving. Wij adviseren u al uw elders lopende verzekeringen bij ons onder te brengen. Dit is voor u gemakkelijk en overzichtelijk en het helpt fouten te voorkomen.

Informatie over wijzigingen in uw persoonlijke of gezinssituatie

Gebeurtenissen zoals

 • een andere baan
 • gaan samenwonen
 • een huwelijk
 • een echtscheiding
 • de geboorte van een kind
 • overlijden
 • wijziging van de bestemming van uw woning
 • wijziging van beroep
 • belangrijke verandering van inkomen
 • aanschaf van kostbare zaken en/of verzamelingen
 • aankoop van een woning
 • aan- en verbouw van uw woning
 • verhuizing
 • en beëindiging van of wijziging in een verzekering die niet via ons loopt
kunnen gevolgen hebben voor uw hypotheek en/of verzekeringspakket. Het is erg belangrijk dat u ons informeert over dit soort veranderingen in uw persoonlijke of gezinssituatie. Wij hebben liever dat u een keer teveel contact met ons opneemt dan een keer te weinig.

Schades direct melden

Het is belangrijk dat u ons zo snel mogelijk laat weten dat u een schade heeft die misschien door een verzekering betaald kan worden. Verzekeringsmaatschappijen eisen overigens vaak  ook een termijn waarbinnen gemeld moet worden. Na de melding bij ons kunnen wij maatregelen nemen om uw belangen veilig te stellen. U kunt uw schade ook snel en eenvoudig melden via uw online polismap.

Juiste informatie

Wij verwachten dat u ons altijd naar waarheid informeert, zowel bij het aangaan van de verzekering als wanneer een beroep wordt gedaan op deze verzekering. Als u opzettelijk foutieve informatie geeft en/of fraudeert, dan beëindigen wij direct onze samenwerking en doen hiervan aangifte. Vaak komt u op zo’n moment ook in het landelijk registratiesysteem, waardoor het afsluiten van een verzekering moeilijker wordt.

Fraudebeleid

Vertrouwen is de basis voor een goede relatie met onze verzekeringnemers. Helaas blijkt uit onderzoek dat een kleine groep relaties misbruik maakt van dit vertrouwen door fraude te plegen. Maar wat is fraude? De definitie van fraude is “het misbruik maken van een verzekeringsproduct of -dienst door de verzekeringnemer of verzekerde of begunstigde om een uitkering in geld of natura te verkrijgen waarop men geen recht heeft”.

De omvang van verzekeringsfraude is fors. Op jaarbasis keren schadeverzekeraars ongeveer € 900 miljoen onterecht uit als gevolg van frauduleuze handelingen.

Het plegen van fraude is strafbaar, maar fraude heeft ook als gevolg dat iedereen via de premie meebetaald aan het fraudegedrag van anderen. Dit is dan ook onder andere voor ons de reden dat wij vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zulke misstanden aanpakken, zodat de producten voor andere verzekerden betaalbaar blijven. Wij zullen er alles aan doen om verzekeringsfraude zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom doen wij aan fraudebeheersing.

Onze organisatie vindt fraudebewustzijn belangrijk. Dit betekent dat fraudebewustzijn gestimuleerd en gedragen wordt door de directie en alle medewerkers. Wij besteden in onze acceptatie- en schadebehandelingsprocedure aandacht aan het signaleren en controleren op fraudeaspecten en fraude-indicatoren. Om de fraude terug te dringen voeren we, bij het accepteren van een verzekering en bij het behandelen van schadeclaims, controles uit. Daarnaast leveren wij schadegegevens aan de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Bij het CIS wordt door middel van een landelijke database de schadehistorie en specifieke fraude geregistreerd waardoor andere verzekeraars worden gewaarschuwd.

Het controleren van de ontvangen stukken

Wij verwachten van u dat u de post die u van ons ontvangt, bekijkt en de gegevens controleert. En als er iets niet klopt, dat u dan contact met ons opneemt, zodat wij de fout kunnen herstellen.

Bij een offerte zit een link naar de verzekeringskaart (IPID) of de verzekeringskaart als pdf-bestand. Als u geen verzekeringskaart of link ontvangen heeft, meldt u dat meteen. Wij sturen u dan alsnog de verzekeringskaart.

Ook verwachten wij dat u de einddata van uw verzekeringen in de gaten houdt. En verder dat u bij een voorlopige dekking oplet op welk moment deze dekkingsperiode eindigt. Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best u hierbij te ondersteunen.

© Thoma Groep 2024