contact vestigingen inloggen

Bootverzekering

Als u een boot heeft, is het belangrijk deze goed te verzekeren. Uw boot kan immers beschadigen of worden gestolen. Ook kunt u met uw boot schade aan een ander toebrengen. Met de pleziervaartuigenverzekering kunt u met een gerust hart het water op.

Wat is er verzekerd?

Grofweg kunt u kiezen uit 2 dekkingen:
  • Wettelijke aansprakelijkheid, voor de schade die u met uw voertuig aan anderen veroorzaakt.
  • WA-casco, zodat u naast dekking voor de wettelijke aansprakelijkheid ook de schade aan uw eigen vaartuig vergoed krijgt.

Voor wie en waarom?

De bootverzekering is geschikt voor particulieren van 18 jaar en ouder die hun vermogen willen beschermen voor kosten die worden gemaakt bij schade van en door vaartuigbezit. Het vaartuig moet een vaste ligplaats hebben in Nederland, Duitsland of België.

Als u de schade aan uw eigen boot wilt meeverzekeren, kunt u kiezen uit een beperkte of een uitgebreide cascodekking. De beperkte cascodekking, die ook wel WA-Plus of WA-Extra wordt genoemd, dekt bijvoorbeeld schade aan uw vaartuig door brand, ontploffing, blikseminslag, storm, diefstal en inbraak. De uitgebreide cascodekking dekt alle schade aan uw vaartuig door aankomend onheil van buitenaf. Bijvoorbeeld aanvaring of aan de grond lopen. Ook zijn vaak andere kosten gedekt, zoals hulp- en bergloon, sleeploon, de kosten van opruiming van het wrak en de kosten van een vervangend vakantieverblijf als u de boot niet meer kunt gebruiken.

Premie

De premie is afhankelijk van veel verschillende factoren. Bijvoorbeeld van het type en de waarde van uw boot. Maar ook van de dekking die u kiest. WA Plus is duurder dan alleen WA. Ten slotte is het verzekeringsgebied van groot belang. Meestal bent u standaard verzekerd als u op de binnenwateren van de Benelux en Duitsland vaart. Dat dekkingsgebied kunt u uitbreiden tot het zogenoemde Groot Vierkant, ook wel ‘Europa beperkt’ genoemd, of het Super Groot Vierkant, ‘Europa uitgebreid’. Daarmee vaart u ook op de Middellandse Zee verzekerd rond.

Goed om te weten

  • De meeste verzekeraars hanteren de huidige nieuwwaarde als premiegrondslag, maar het kan ook een combinatie van de huidige nieuwwaarde en de dagwaarde zijn.
  • Soms heeft u een standaard eigen risico voor cascoschade. Met een vrijwillig hoger eigen risico krijgt u korting op de premie.
  • Veel pleziervaartuigpolissen kennen een no-claimregeling. Net als bij de autoverzekering.
  • Soms verlangt de verzekeraar dat u voldoende preventiemaatregelen neemt. Vooral om diefstal te voorkomen. Dat risico kunt u al beperken door goede (SCM/VbV-goedgekeurde) sloten te plaatsen en waardevolle spullen nooit onbeheerd aan boord te laten liggen.
  • U bent niet verzekerd voor catastrofeachtige risico’s als een vulkaanuitbarsting, terrorisme en molest. Daarnaast vallen grove schuld en opzet niet onder de dekking.

Bekijk de verzekeringskaarten voor productspecifieke informatie en laat u door ons adviseren!

Wilt u weten of dit product geschikt is voor u? Bekijk dan hier de doelgroepomschrijving.

Direct geregeld!

24/7 bereikbaar

© Thoma Groep 2024