contact vestigingen inloggen

Rechtsbijstandverzekering

Stel dat u een geschil heeft met uw werkgever. U krijgt geen bouwvergunning voor uw dakkapel. Of u bent het niet eens met de behandeling van een arts. Met een rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van rechtshulp.

Kenmerken

Een rechtsbijstandverzekering is een natura-product. Dat betekent dat er (meestal) geen geldbedrag, maar hulpverlening wordt geboden. U heeft recht op juridische bijstand door de jurist van een rechtsbijstandverzekeraar. Ook de kosten van het inhuren van externe deskundigen of advocaten vallen onder de dekking, evenals de kosten van een gerechtelijke procedure.

Voor wie en waarom?

De verzekering bestaat vaak uit modules. U kunt daarmee helemaal zelf bepalen wat u wel en niet wilt verzekeren. Voorbeelden van modules zijn: inkomen, verkeer en medisch. Daarnaast is de gezinsrechtsbijstandverzekering een bekende. Deze verzekering dekt rechtshulp voor u en uw gezinsleden en biedt dekking voor de meeste conflictsituaties waarmee u te maken kunt krijgen. Juridische hulp bij een echtscheiding valt meestal niet onder de dekking. Veel verzekeraars bieden wel echtscheidingsmediation. U kunt een gezinsrechtsbijstandverzekering trouwens ook prima afsluiten als u alleen of met zijn tweeën bent. Als u ondernemer bent, is het verstandig om een rechtsbijstandverzekering voor ondernemers af te sluiten. De gezinspolis biedt namelijk geen dekking voor conflicten die uw onderneming betreffen.

Let op!

  • In sommige gevallen kunt u recht hebben op gesubsidieerde rechtshulp. Dat hangt onder meer af van uw inkomen. Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt geregeld door de Raad voor Rechtsbijstand.
  • De premie hangt natuurlijk af van de soort verzekering die u wilt sluiten. Hoe meer juridische problemen u wilt verzekeren, hoe duurder de verzekering. Maar over het algemeen is de jaarpremie lager dan het uurloon van een advocaat.
  • Welke juridische problemen precies zijn verzekerd, staat in de polisvoorwaarden. Zeker is wel dat het moet gaan om problemen die nog niet spelen op het moment dat u de verzekering afsluit.
  • Als u uw probleem heeft gemeld bij uw verzekeraar, dan laat hij zo snel mogelijk weten of uw probleem onder de dekking valt en of uw zaak een redelijke kans van slagen heeft.

Bekijk de verzekeringskaarten voor productspecifieke informatie en laat u door ons adviseren!

Direct geregeld!

24/7 bereikbaar

© Thoma Groep 2019