contact vestigingen inloggen

Woonhuisverzekering

Schade aan uw huis door brand of storm? Daarvoor bent u verzekerd met een opstalverzekering. De verzekering heet Ďopstalí omdat dat een technische term is voor Ďhuisí en andere gebouwen.

Kenmerken

Een opstalverzekering dekt schade aan uw huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, vorst, lekkage, neerslag, bliksem of een explosie. De verzekering vergoedt geen schade die u met opzet heeft veroorzaakt. Ook bij bijvoorbeeld oorlogssituaties of overstromingen wordt niets vergoed. Een opstalverzekering sluit†u meestal af op basis van de herbouwwaarde van uw huis. Dat is het bedrag dat het kost om uw huis helemaal opnieuw te bouwen. Er zijn erg veel verschillende opstalverzekeringen. Ieder met eigen voorwaarden en premies. Vergelijk dus goed!

Voor wie en waarom?

De opstalverzekering is bedoeld voor particuliere woningen. Vaak is de verzekering zelfs verplicht als u een hypotheek afsluit voor uw koophuis. Ook kunt u bijgebouwen, schuren, schuttingen en de tuin verzekeren. Beperkt zakelijk gebruik is vaak geen probleem. Bijvoorbeeld als u een praktijk aan huis heeft.

Let op!

  • De premie is voor iedereen verschillend. Die is afhankelijk van uw huis, de manier waarop het huis is gebouwd en de dekking/service die†u kiest.
  • Het verzekerd bedrag moet hetzelfde zijn als het bedrag dat nodig is om uw huis opnieuw te bouwen. Anders bent u onderverzekerd. En kijk ook goed op de polis of u garantie heeft tegen onderverzekering. Heeft u dat niet? Vraag de verzekeraar dat op te nemen.
  • Voor bijzondere situaties kunnen afwijkende premies en voorwaarden gelden. Bijvoorbeeld voor monumenten.

Bekijk de verzekeringskaarten voor productspecifieke informatie en laat u door ons adviseren!

Direct geregeld!

24/7 bereikbaar

© Thoma Groep 2019