contact vestigingen inloggen

Brand- en inbraakbeveiliging

Voor ondersteuning op het gebied van (brand)veiligheid werken wij samen met de Tragter Groep.

Een goed advies op het gebied van (brand)veiligheid en beveiliging is essentieel. Tragter Groep kan u hierbij ondersteunen. U kunt er terecht voor:
 • keuren en leveren van brandblusmiddelen
 • keuren en leveren van noodverlichting
 • brandvertragend impregneren
 • brandwerend afdichten (compartimentering)
 • beveiligingssystemen
 • inspectie en advies
 • consultancy

Informatieaanvraag

Beveiligingssystemen

Tragter Groep levert diverse beveiligingssystemen. Professionele beveiliging zorgt er voor dat veel schade en narigheid voorkomen kan worden. Zij leveren en onderhouden de volgende systemen:
 • inbraakalarmsystemen, conform VEB-kwaliteitsrichtlijnen
 • brandblussystemen
 • brandmeldsystemen, conform NEN2535 voor aanleg en NEN2654 voor onderhoud
 • camerabewaking
 • toegangscontrole
 • noodverlichting
Deze systemen worden geleverd conform de VEB 3 kwaliteitsrichtlijn voor aanleg, onderhoud en certificering van installaties. Bovendien hebben zij eigen projecteringsdeskundigen in dienst die samen met u, aan de hand van een intakedocument, de juiste risicoklasse kunnen bepalen. Hierdoor voldoen de installaties aan de eisen van de verzekeraar. Ook ondersteunen zij bij het treffen van bouwkundige beveiligingsmaatregelingen.

Inspectie en advies

In het bouwbesluit 2012 is vastgelegd dat de gebouweigenaar op adequate wijze verantwoordelijk is voor controle van de wijze waarop voldaan wordt aan brandveiligheid.

Tragter Groep is gespecialiseerd in het in kaart brengen van de brandveiligheid binnen panden. Mocht er nog geen brandveiligheidsconcept zijn, dan kunnen zij deze ook voor u ontwerpen. Aan de hand van het opgestelde brandveiligheidsconcept wordt het pand vervolgens getest. De inspecties worden in een digitaal logboek opgeslagen waarbij we alles zorgvuldig noteren ondersteund met foto’s.

Om te voldoen aan het bouwbesluit kan Tragter Groep de volgende werkzaamheden verzorgen:
 • inspectie van en advies over brandscheidingen
 • inventarisatie van brandveiligheid
 • certificeringen van installaties
 • uitganspuntendocument brandveiligheid
 • brandrisico-analyse
 • afstemming bevoegd gezag

Consultancy

Om de veiligheid van uw medewerkers en de aspecten kwaliteit, arbo- en milieu van uw organisatie naar een hoger niveau te tillen, is het mogelijk om de professionals van Tragter Groep in te zetten. U kunt bij ze terecht voor het uitvoeren en/of opstellen van onder andere de volgende werkzaamheden:
 • risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)
 • toetsen RI&E bij meer dan 25 medewerkers
 • verdiepende RI&E van een specifiek onderwerp
 • bedrijfsnoodorganisatie (NEN8112)
 • ontruimingsplattegronden
 • ontruimingsoefeningen
 • werkplekonderzoek
 • ongevallenonderzoek

Tevens kunt u bij Tragter Groep terecht voor het begeleiden bij en het behalen van onderstaande bedrijfscertificeringen:
 • VCA*, VCA** of VCA-P certificering
 • ISO 9001 / kwaliteit
 • ISO 14001 / milieu
 • ISO 27001 / informatiebeveiliging
 • veiligheidsladder / Safety Culture Ladder (SCL)

Direct geregeld!

24/7 bereikbaar

© Thoma Groep 2023