contact vestigingen inloggen

NTA 8220 inspectie (Scope 10)

De Verzekerings Inspectie Elektrotechnische Risico's (VIER-inspectie), die vooral is gericht op het beperken van brandrisico's in de elektrische installatie en daarop aangesloten apparatuur, is vervangen door de nieuwe NTA 8220 inspectie mits deze wordt uitgevoerd door een een SCIOS Scope 10 gecertificeerd bedrijf. Een dergelijke keuring zal uw verzekeraar daarom gaan eisen.

Deze keuring bevat onder andere:

  • een visuele inspectie van alle zichtbare installatiedelen
  • een inspectie door meting van afschakeltijden van beveiligingstoestellen
  • een thermografisch onderzoek van verdeelkasten

Aanbieders

De lijst van bedrijven staat op www.scios.nl. Wij kunnen in ieder geval de volgende bedrijven adviseren:

Direct geregeld!

24/7 bereikbaar

© Thoma Groep 2024