contact vestigingen inloggen

Scios Scope 8, Scios Scope 10 en Scios Scope 12 keuringen

Scios Scope 8 Elektrische installaties

Werken met elektrische installaties brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Om als werkgever erop toe te zien dat dit risico zo klein mogelijk is, stelt de wet dat de arbeidsplaatsen regelmatig geïnspecteerd worden.

Met een Scios Scope 8 keuring vinden veiligheidsinspecties van deze elektrische installaties plaats, om zo te waarborgen dat deze installaties voldoen aan de hoogste veiligheidsstandaarden. De veiligheidsrisico’s worden in kaart gebracht zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen als dat nodig mocht zijn.

Met deze keuring wordt dan ook een belangrijke stap gezet in het waarborgen van de veiligheid van uw medewerkers en bescherming van uw onderneming.

Scios Scope 10 Elektrisch materieel

Elektrische installaties brengen een brandrisico met zich mee. Door deze installaties periodiek te keuren kan de brandveiligheid gewaarborgd worden.

Met de Scios Scope 10 keuring worden er gestandaardiseerde veiligheidsinspecties van de elektrisch installaties en de daarop aangesloten elektrische apparaten gedaan. Veel brandverzekeraars stellen deze inspectie verplicht, om zo het brandrisico te beperken.

Scios Scope 12 Zonnestroominstallaties

Een zonnestroominstallatie brengt diverse risico’s met zich mee. Een van deze risico’s is dat de installatie brand veroorzaakt.

Met de Scios Scope 12 keuring worden de gehele installaties gekeurd. Dit geldt voor de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder (dus ook de strengen, omvormers, optimizers en de bijbehorende meterkast(en), enz). Hiermee wordt de veiligheid van de PV installatie zoveel mogelijk gewaarborgd.


Voordelen van (één van) deze keuringen:

  • Diverse wet- en regelgeving wordt hiermee nageleefd

  • Er kunnen kosten worden bespaard door vroegtijdige detectie van problemen

  • Er wordt voldaan aan de eisen van verzekeraars (zowel op gebied van (werkgevers)aansprakelijkheid als brand)

  • Preventieve en periodieke inspecties dragen bij aan de veiligheid van uw bedrijf

  • Bedrijfszekerheid van het materieel neemt toe

  • Mogelijke schade kan worden voorkomen

Aanbieders

De lijst van bedrijven staat op www.scios.nl. Wij kunnen in ieder geval de volgende bedrijven adviseren:

© Thoma Groep 2024