contact vestigingen inloggen

Arbeidsongeschiktheid

Als zelfstandig ondernemer kunt u het zich bijna niet veroorloven om arbeidsongeschikt te worden. Het bedrijf is immers van u afhankelijk. Toch meldt jaarlijks 1 op de 10 ondernemers zich arbeidsongeschikt. 

Financiële risico’s arbeidsongeschiktheid

Als u door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet kunt werken, kan uw inkomen afnemen Van de overheid ontvangt u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering. U loopt dan waarschijnlijk zowel zakelijk als privé financiële risico’s. Want de continuïteit van uw bedrijf loopt gevaar en de rekeningen voor levensonderhoud moeten gewoon worden betaald. Daarom wilt u zo snel mogelijk weer aan de slag. Als dit niet mogelijk is dan moet er een vangnet zijn, zodat u niet in financiële problemen terecht komt. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kunt u zich verzekeren tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Advies en bemiddeling

U wilt een goed advies over het veiligstellen van uw inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Wij inventariseren uw wensen en doelstellingen, uw financiële positie en de risicobereidheid. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een marktverkenning gedaan, waarbij op alle relevante onderdelen verschillende concurrerende aanbiedingen met elkaar worden vergeleken. Deze aanbiedingen worden samen met een advies in een rapportage aan u afgegeven. Mocht het advies reden zijn voor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan begeleiden wij u in de totstandkoming en zorgen voor een complete en correcte verwerking.

Service en onderhoud

Uw persoonlijke situatie verandert in de loop der jaren. Uw werkzaamheden kunnen wijzigen en uw inkomen kan veranderen. Het is van belang dat uw arbeidsongeschiktheidsuitkering aansluit op uw persoonlijke situatie. Dit voorkomt verrassingen bij uitkeringen en geeft u zekerheid. Daarnaast kunnen premies en condities wijzigen. Als uw persoonlijke adviseur willen wij u ondersteunen, zodat u de juiste beslissingen neemt. 

Is mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering nog actueel?

Heeft u op dit moment een arbeidsongeschiktheidsverzekering en twijfelt u of de premies en voorwaarden nog marktconform zijn, dan kunnen wij een marktverkenning voor u doen. Wij vergelijken dan op alle relevante onderdelen verschillende concurrerende aanbiedingen met elkaar en vatten dit samen in een overzicht.

Geeft de uitkomst van de marktverkenning aanleiding om een totale analyse te maken? Dan worden de kosten van de marktverkenning in mindering gebracht op uw advieskosten.

 
Neem voor meer informatie contact met ons op. 

Met de vergelijkingskaart weet u wat u gemiddeld aan kosten kunt verwachten. Download op deze pagina de vergelijkingskaarten.

© Thoma Groep 2024